Verlies van een broer of zus

Verlies van een broer of zus is of vele levensgebieden heel ingrijpend.

Er wordt in onze maatschappij helaas onvoldoende aandacht aan gegeven, de impact wordt onvoldoende erkend en herkend. De band die er is tussen broers en zussen is een band voor het leven. Ook al is dat leven soms heel kort. Ook als er sprake is van een doodgeboren kindje. In het familiesysteem neemt hij of zij zonder meer zijn of haar plaats in.

De impact
De impact die het overlijden van een broer of zus op je leven heeft kan zo groot zijn, dat je er door wordt overspoeld.

Je ouders wil je in geen geval belasten met jouw verdriet. Door het verlies voel je wellicht meer verantwoordelijkheid richting hen. Dat kan zeker het geval zijn wanneer je nu het enige nog levende kind bent. Er is een nieuwe gezinsdynamiek ontstaan en een ieder zal hier op zijn of haar eigen wijze mee omgaan.

Eigen kinderen wil je beschermen en je wilt hen niet belasten met jouw verdriet.

Voor een eventuele partner en betrokken kinderen wil je sterk zijn. Je vraagt je soms af bij wie jij terecht kunt.Groot hart 0814

Herken je jezelf hier in?
Ik nodig je uit om op verhaal te komen, ik begeleid je bij het ontwarren van je emoties en gedachten en bied je handreikingen om je overleden broer of zus ‘anders vast te houden’. Hierbij zet ik zowel mijn kennis als rouwcounsellor als mijn ervaringsdeskundigheid in.

Graag maak ik je ook attent op Stichting Broederziel. Deze stichting streeft naar grotere aandacht in de samenleving voor de rouw van mensen die een broer of zus hebben verloren.