Rouw na zelfdoding

Een van de meest ingrijpende verliezen in een mensenleven, is het overlijden van een dierbare door zelfdoding / suïcide / zelfmoord *.
Een dergelijk verlies kan een grote, alles overheersende impact op je leven hebben.

Rouw na zelfdoding kenmerkt zich veelal door het doorleven van heftige emoties. Je hebt gevoelens die je nog niet eerder kende en misschien ook lichamelijke klachten. Dit kan je op de meest onverwachte momenten overvallen en soms zelfs overweldigen. Voor buitenstaanders is het soms een taboe. Het is voor hen vaak moeilijk om zich in te leven, je echt te begrijpen en vanuit dat begrip steun te bieden. Je kunt je hierdoor heel kwetsbaar en heel alleen voelen.

Voor al je heftige emoties en gevoelens is mogelijk weinig of geen ruimte of (h)erkenning bij je naasten. En je wilt hen niet (langer) belasten met jouw verdriet. Dan kun je je behoorlijk eenzaam voelen met al je gevoelens als angst, boosheid, eenzaamheid, falen, ongeloof, onmacht, schaamte, schuld.

Waarom …?

Een indringende vraag die je waarschijnlijk je hele leven met je mee zal dragen.
Een grote vraag die in wisselende mate op de voorgrond aanwezig.
Een vraag waarbij voor een mogelijk antwoord gaandeweg wat puzzelstukjes gelegd kunnen worden.
Een puzzel die, zo blijkt gaandeweg de tijd, ontbrekende stukjes blijft houden …

De draad van je eigen leven oppakken

Je wilt de draad van je eigen leven weer oppakken en dat vraagt veel van je. Goede begeleiding in deze emotioneel zware periode is van belang om uiteindelijk in staat te zijn met je verlies om te gaan en te dragen.

Al je emoties in een veilige omgeving delen met een professional met ruime levenservaring en kennis van alle aspecten van rouw na zelfdoding, dat kan bij Accept. Ik kan je terzijde staan bij het ontwarren van je emoties, het accepteren van je verdriet en het aanvaarden van je verlies.

Ook voor een mediërende rol binnen relaties, binnen het gezin, de familie of binnen een werkomgeving is Accept de aangewezen gesprekspartner.

Je bent van harte welkom bij Accept in Gouda. Neem contact op via het contactformulier of bel 06 18265652.

Gedicht R.M. Rilke

* zelfdoding / suïcide / zelfmoord: deze woorden worden vaak door elkaar gebruikt. Nabestaanden gebruiken overwegend de termen zelfdoding of suïcide. Het woord zelfmoord is beladen, er schuilt een veroordeling in. Persoonlijk spreek ik – als nabestaande – doorgaans over “zelfdoding”, “suïcide” of “iemand heeft zichzelf van het leven beroofd”. Op deze website gebruik ik wel “zelfmoord”. Dit heeft te maken met vindbaarheid, er wordt online veelvuldig naar gezocht.