Rouw na suïcide

Een van de meest ingrijpende verliezen in een mensenleven, is het overlijden van een dierbare door suïcide / zelfmoord / zelfdoding *.
Een dergelijk verlies kan een grote, alles overheersende impact op je leven hebben.

Rouw na suïcide kenmerkt zich veelal door het doorleven van heftige emoties, gevoelens die je nog niet eerder kende en lichamelijke klachten. Dit kan je op de meest onverwachte momenten overvallen en soms zelfs overweldigen. Voor buitenstaanders is het soms een taboe. Het is voor hen vaak moeilijk om zich in te leven, je echt te begrijpen en vanuit dat begrip steun te bieden. Je kunt je hierdoor heel kwetsbaar en heel alleen voelen.

Voor al je heftige emoties, gevoelens van bijvoorbeeld angst, boosheid, eenzaamheid, falen, ongeloof, onmacht, schaamte, schuld is mogelijk weinig of geen ruimte of (h)erkenning bij je naasten. En je wilt hen niet (langer) belasten met jouw verdriet.

Waarom…?
Een vraag die je waarschijnlijk je hele leven met je mee zal dragen.
Een vraag die in wisselende mate op de voorgrond aanwezig.
Een vraag waarbij voor een mogelijk antwoord gaandeweg wat puzzelstukjes gelegd kunnen worden.
Een puzzel die, zo blijkt gaandeweg de tijd, ontbrekende stukjes blijft houden …

Je wilt de draad van je eigen leven weer oppakken en dat vraagt veel van je. Goede begeleiding in deze emotioneel zware periode is van belang om uiteindelijk in staat te zijn met je verlies om te gaan en te dragen.

Al je emoties in een veilige omgeving delen met een professional met ruime levenservaring en kennis van alle aspecten van rouw na suïcide, dat kan bij Accept. Ik kan je terzijde staan bij het ontwarren van je emoties, het accepteren van je verdriet en het aanvaarden van je verlies.

Ook voor een mediërende rol binnen relaties, binnen het gezin, de familie of binnen een werkomgeving is Accept de aangewezen gesprekspartner.

Je bent van harte welkom bij Accept in Gouda.

Gedicht R.M. Rilke

 

* suïcide / zelfmoord / zelfdoding: deze woorden worden vaak door elkaar gebruikt. Nabestaanden gebruiken overwegend de termen zelfdoding of suïcide. Het woord zelfmoord is beladen, er schuilt een veroordeling in. Persoonlijk spreek ik doorgaans over “suïcide”, “zelfdoding” of “iemand heeft zichzelf van het leven beroofd”. Dat ik “zelfmoord” gebruik op deze website, heeft te maken met de vindbaarheid, er wordt online veelvuldig naar gezocht.