Rouw in de werkomgeving

Zowel in het persoonlijk leven als in de werkomgeving worden mensen met verliessituaties geconfronteerd. Verliezen die heel divers zijn, maar ieder voor zich een rouwproces met zich meebrengen. Voorbeelden zijn: echtscheiding, miskraam, overlijden binnen familiekring, overlijden van een collega, een ingrijpende reorganisatie, ontslagaanzegging. Kan de werkgever teruggrijpen op een rouwprotocol? Hoe is de support tussen collega’s onderling?

Dergelijke verliezen hebben een impact die op alle levensgebieden voelbaar zijn. Immers, ook naar het werk neemt hij of zij de ervaring met zich mee. Daar waar rouwprocessen aandacht en tijd vragen, is hier in een werkomgeving vaak beperkt ruimte voor.

Stapeltjesverdriet II

Een medewerker in rouw toont wellicht symptomen als zenuwachtigheid, het onder- of overschatten van eigen mogelijkheden, onderpresteren, traagheid, zich terugtrekken, faalangst of passiviteit. Juist dan is het vrijwel altijd onmogelijk om aan de eisen van de werkgever te voldoen. Juist dan ontstaan er veelal extra spanningen en stress. Vaak met ziekteverzuim tot gevolg.

Het is voor medewerkers daarom van groot belang dat een werkgever / leidinggevende erkent dat het leven – door welke verlieservaring dan ook – uit balans is geraakt. Vanuit deze erkenning kan begrip ontstaan, vanuit begrip oprechte aandacht, tijd en ruimte.

Op de werkvloer is het soms moeilijk om een medewerker / collega juist die aandacht, tijd en ruimte te geven die voor hem / haar nodig is om het verlies in het leven te kunnen verweven. Overweeg dan om betrokkene een individueel traject rouwcounselling aan te bieden.

Accept biedt betrokkene handreikingen die hij of zij nodig heeft om met het verlies om te kunnen gaan en de balans te herstellen. Met de werkgever / leidinggevende en betrokkene kunnen – tussentijds – gesprekken plaatsvinden om samen afspraken te maken over wat de organisatie kan bieden om betrokkene een prettige werkomgeving met een passend takenpakket te bieden.

Rouwprotocol

Wordt men in de werkomgeving geconfronteerd met het overlijden van een medewerker, dan is zorgvuldigheid naar de naasten en naar alle collega’s geboden. Indien de werkgever de beschikking heeft over een rouwprotocol, kan dat als leidraad dienen voor de wijze waarop het overlijden bekend wordt gemaakt binnen de organisatie en op welk moment en op welke wijze er contact met de nabestaanden zal plaatsvinden.

Bij het ontbreken van een rouwprotocol kan Accept dit in samenwerking met u opstellen.

Contact

Ik kom graag in gesprek met u om samen te overleggen op welke wijze ik u en uw medewerkers kan begeleiden en tot steun kan zijn.