Rouw in de werkomgeving

Zowel in het persoonlijk leven als in de werkomgeving worden mensen met verliessituaties geconfronteerd. Verliezen die heel divers zijn, maar ieder voor zich een rouwproces met zich meebrengen. Voorbeelden zijn: echtscheiding, miskraam, overlijden binnen familiekring, overlijden van een collega, een ingrijpende reorganisatie, ontslagaanzegging.

Dergelijke verliezen hebben een impact die op alle levensgebieden voelbaar zijn. Immers, ook naar het werk neemt iemand de ervaring met zich mee. Daar waar rouwprocessen aandacht en tijd vragen, is hier in een werkomgeving vaak beperkt ruimte voor.

Stapeltjesverdriet IIRouwsymptomen

Een medewerker in rouw toont wellicht symptomen als zenuwachtigheid, het onder- of overschatten van eigen mogelijkheden, concentratieverlies of onderpresteren. Ook komen traagheid, zich terugtrekken, faalangst of passiviteit voor. Juist dan is het vrijwel altijd onmogelijk om aan de eisen van de werkgever te voldoen. Juist dan ontstaan er veelal extra spanningen en stress. Vaak met ziekteverzuim tot gevolg.

Erkenning

Wat is de rol van de direct leidinggevende? Hoe is de support tussen collega’s onderling? Het is voor medewerkers van groot belang dat een werkgever / leidinggevende erkent dat het leven – door welke verlieservaring dan ook – uit balans is. Vanuit deze erkenning kan begrip ontstaan. Vanuit begrip oprechte aandacht, tijd en ruimte.

Individuele rouwcounselling

Op de werkvloer is het soms moeilijk om iemand juist die aandacht, tijd en ruimte te geven die voor hem / haar nodig is om het verlies in het leven te kunnen verweven. Overweeg dan om betrokkene een individueel traject rouwcounselling aan te bieden.

Accept biedt betrokkene de nodige handreikingen. De balans herstelt. Met de werkgever / leidinggevende en betrokkene kunnen – tussentijds – gesprekken plaatsvinden. Hierin bespreken wij wat de organisatie kan bieden om betrokkene een prettige werkomgeving met een passend takenpakket te bieden en evalueren wij het traject.

Overlijden medewerker

Wat te doen als een medewerker overlijdt? Nu is zorgvuldigheid geboden. Zowel naar de naasten als naar alle collega’s.

Een rouwprotocol kan als leidraad dienen voor de wijze waarop het overlijden bekend wordt gemaakt binnen de organisatie. En ook op welk moment en op welke wijze er contact met de nabestaanden zal plaatsvinden.
Ontbreekt een rouwprotocol? Accept kan dit in samenwerking met u opstellen.

U kunt altijd een beroep doen op de kennis en ervaring van Accept.

Vrijblijvende kennismaking

Bent u benieuwd wat ik voor u en uw medewerkers kan betekenen? Uitgebreide informatie over Counselling leest u hier: ABvC Informatie voor professionals .
Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Dan kunnen wij overleggen op welke wijze ik u en uw medewerkers kan begeleiden, tot steun kan zijn en van informatie voorzien. Bel 06 18265652 of stuur een bericht via het contactformulier.