Rouwbegeleiding

Wanneer ge blijde zijt, schouw dan diep in uw hart

En ge zult zien dat enkel  wat u smart gegeven heeft, ook vreugde brengt.

Wanneer ge verdrietig zijt, blik dan opnieuw in uw hart

En ge zult zien dat ge weent, om wat u vreugde schonk.

 ~ Kahlil Gibran ~

Rouwverwerking

Iedereen maakt in het leven betekenisvolle verliezen mee. Het verlies van een goede vriendschap, gezondheid, werk, de vertrouwde woonomgeving of de beëindiging van een relatie. Het verdriet als gevolg van ongewilde kinderloosheid is vaak voor de buitenwereld onzichtbaar. Daarnaast wordt ieder mens op enig moment geconfronteerd met het verlies van een dierbare door overlijden, zoals bijvoorbeeld het verlies van ouders, kinderen, broers, zussen, partners, vrienden of vriendinnen, buren, collega’s, medestudenten of leerlingen.

Een verlies kan een grote impact op je leven hebben, de balans is verstoord.

Rouw is een reactie op het verlies en rouwen is een proces. Een proces dat aandacht vraagt. Heftige emoties, gevoelens die je nog niet eerder kende en lichamelijke klachten kunnen je op de meest onverwachte momenten overvallen en soms zelfs overweldigen. Je kunt je heel kwetsbaar voelen. Als je in een rouwperiode op een goede manier wordt begeleid en wordt gesteund, kun je de draad van het leven weer oppakken.

Rouwen doet iedereen op zijn of haar eigen manier. Er is immers geen andere manier dan je eigen manier, om met het door jou geleden verlies om te gaan. De tijd die je nodigt hebt voor herstel verschilt per persoon. Veel mensen kunnen dat met steun van hun naasten.

Is dat bij jou geen vanzelfsprekendheid? Wil je jouw naasten niet (langer) belasten met jouw verdriet? Zijn er onderwerpen die je liever met een onafhankelijke derde bespreekt? Denk dan aan professionele rouwbegeleiding. Accept is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV).

Accept staat je terzijde bij het ontwarren van je emoties, het accepteren van je verdriet en het aanvaarden van je verlies.

Je bent van harte welkom.

“Als je kwetsbaar bent zien mensen ook je kracht.

Als je louter kracht uitstraalt, bouw je een muur om je heen.”