Rouw in de school

Alle levenservaringen komen uw school binnen, ook verlies. Docenten en medewerkers kunnen worden geconfronteerd met het overlijden van een collega of diens partner. En soms moet er afscheid worden genomen van een leerling.

Wat biedt men een leerling of een collega die een betekenisvol verlies heeft geleden? Wat is nodig om hen goed te begeleiden? Voor deze en overige vragen, professionele begeleiding en ondersteuning neemt u contact op met Accept.

Met behulp van het therapeutisch spel Vaarwel worden leerlingen uitgenodigd om over hun gevoelens met elkaar in gesprek te gaan.

 

Rouwgroepen

Voor jongeren die afscheid hebben moeten nemen van iemand die hen dierbaar is, is het vaak heel prettig zijn om in een kleine, veilige groep ervaringen uit te wisselen. Deze rouwgroepen starten bij Accept op diverse momenten in het jaar. De bijeenkomsten kunnen zowel in school als in de praktijk van Accept plaatsvinden.

Wilt u uw leerlingen de mogelijkheid tot deelname aan een rouwgroep aanbieden? Neem dan contact op om uw wensen te bespreken.
Bel 06 18265652 en maak een afspraak. Of stuur een bericht via de contactpagina.

Rouwprotocol

Wordt men op school geconfronteerd met het overlijden van een medewerker of een leerling, dan is grote zorgvuldigheid naar de naasten en naar alle collega’s en leerlingen geboden. Indien de school de beschikking heeft over een rouwprotocol, kan dat als leidraad dienen voor de wijze waarop het overlijden bekend wordt gemaakt en op welk moment en op welke wijze er contact met de familie zal plaatsvinden.
Bij het ontbreken van een rouwprotocol kan Accept dit in samenwerking met u opstellen.
U kunt voor al uw vragen, professionele begeleiding en ondersteuning terecht bij Accept.