Privacyreglement

Accept voldoet aan alle in de AVG gestelde eisen met betrekking tot privacy.

Het volledige reglement lees je hier (de linkt opent een nieuwe pagina):

Privacyreglement Accept 0518

 

Wat te doen bij klachten?

Ik zet mij volledig in om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris via de ABvC, de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling.

Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.