Privacyreglement

Accept voldoet aan alle in de AVG gestelde eisen met betrekking tot privacy.

Het volledige reglement leest u hier (de linkt opent een nieuwe pagina):
Privacyreglement Accept

Wat te doen bij klachten?

Ik zet mij volledig in om u op een goede en respectvolle manier te begeleiden. Toch kan het zijn dat u ergens ontevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er toch samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris via de ABvC, de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling.

Deze klachtenfunctionaris ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.