Praktijk in Gouda

Van harte heet ik je welkom in de praktijk van

Accept. Coaching & Counselling, Statensingel 28  2805 BE  GOUDA

Praktijk Accept

Algemene voorwaarden

Tijdens het kennismakingsgesprek besteden wij aandacht aan je hulpvraag. Wij bespreken op welke wijze Accept. Coaching & Counselling jou kan begeleiden. Er worden afspraken gemaakt waar de begeleiding gaat plaatsvinden. Dit kan zijn in de praktijk, thuis, op het werk of een combinatie hiervan. Voor deze vrijblijvende intake van een half uur worden geen kosten in rekening gebracht.

Counselling wordt door een groot aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen maak ik graag een offerte op maat.

Accept. Coaching & Counselling hanteert algemene voorwaarden. Deze ontvang je bij de kennismaking. Daarnaast geldt het privacyreglement.

Afgesproken tijden zijn bindend. Voor afspraken die binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden de kosten in rekening gebracht.

Accept. Coaching & Counselling volgt de Gedragscode voor Counsellors van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC), is ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Accept voldoet aan de eisen gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)