Missie & Visie

Missie

Het is mijn missie is om mensen bij te staan in een moeilijke, verdrietige, kwetsbare of onzekere periode in hun leven.

Een periode waarin mensen
uit balans zijn geraakt,
het gevoel hebben er alleen voor te staan,
zichzelf niet meer herkennen,
zich eenzaam of verdrietig voelen.
In een veilige omgeving kan men bij Accept eerst zijn of haar verhaal doen.
Je komt daardoor weer op verhaal, de balans wordt hersteld.

Jouw verhaal wordt met oprechte aandacht, menselijke warmte en zonder (voor)oordeel ontvangen.
In verbinding met jou wil ik je begeleiden op je levenspad, tot je weer in staat bent “je rugzak zelf te dragen".

Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid ben ik van mei 2013 - december 2019 als vrijwilliger telefoondienst actief  geweest bij De Luisterlijn (voorheen Sensoor.) De Luisterlijn biedt dag en nacht, 7 dagen per week, een luisterend oor en echte aandacht. In januari 2020 ben ik toegetreden tot het bestuur van Stichting Broederziel. In de periode maart - december 2020 was ik als psychosociaal adviseur verbonden aan Slachtofferhulp Nederland, voornamelijk betrokken bij lotgenotencontact. In de periode januari - augustus 2021 was ik als projectmedewerker verbonden aan SHN, belast met een onderzoek naar nazorg.

Visie

Mensen zijn veerkrachtig en kunnen groeien en opbloeien van oprechte aandacht, erkenning, menselijke warmte en betrokkenheid. Gebeurtenissen in het leven kunnen een grote impact hebben op het emotioneel welbevinden.
Uit ervaring weet ik dat mensen dikwijls in staat blijken om, stapsgewijs, hun eigen kracht te (her)ontdekken, de balans te herstellen, te accepteren, nieuw perspectief te ontwikkelen en levensvreugde te hervinden.