Familieopstelling / bedrijfsopstelling

Een familieopstelling verschaft inzicht in hoe de (verstoorde) verhoudingen en structuren binnen familiebanden liggen, wie welke rol op zich heeft genomen en welke last er door de verschillende gezinsleden wordt gedragen. Dit kan gaan over zowel de huidige generatie als over ervaringen van de generatie(s) voor ons.

Een bedrijfsopstelling verschaft inzicht in hoe men zich tot collega’s en leidinggevenden verhoudt, waar het wringt, wat belemmeringen zijn. Ingesleten patronen worden zichtbaar.

Een individuele opstelling met behulp van tekenpoppen helpt om van een afstand naar een situatie in het nu te kijken, te voelen en te ervaren. Door een opstelling kan men van blokkerende gedachten worden verlost waardoor er ruimte ontstaat voor een hernieuwde familie- of collegiale band.

Familieopstelling met tekenpoppen

Opstelling met tekenpoppen

Een familie- of bedrijfsopstelling bij Accept kan deel uitmaken van een individueel traject van coaching of counselling.

Dit kan hier echter ook los van staan. Je kunt dus ook een afspraak maken voor een sessie met alleen een opstelling.