Coaching & ACT-therapie

Balans

Veranderingen die op je levenspad komen, kunnen maken dat je uit balans raakt.
Situaties zoals een verhuizing, verlies van werk, gezondheid van jezelf of gezinsleden, een nieuwe gezinssamenstelling, scheiding, het overlijden van een dierbare. Soms lijkt het wel of er van alles tegelijk op je pad komt. Je kunt je hierdoor heel kwetsbaar voelen. Om nieuw evenwicht te vinden heb je wellicht een gesprekspartner nodig waarmee je je gevoelens en gedachten kunt structureren, zaken op een rijtje kunt zetten, bepaalde beslissingen kunt nemen.
In een traject van coaching of ACT-therapie help ik je hierbij op weg.

Methoden
Je versterkt je mogelijkheden hoe je met de veranderingen in je leven om kan gaan. Methoden die Accept. Coaching & Counselling gebruikt zijn onder meer: structureren, spiegelen, confronteren, motiveren, systemisch werken (individuele familieopstellingen, bedrijfsopstellingen), het opsporen van blinde vlekken, het onderzoeken van kwaliteiten en het bekrachtigen hiervan. ACT-therapie biedt daarnaast vele werkvormen waarmee je psychologische flexibiliteit wordt versterkt.

Stapsgewijs krijg je inzicht in je handelen, gevoelens en overtuigingen. Van daaruit kun je, waar nodig, belemmerende gedragspatronen doorbreken. Het versterken van je (zelf)vertrouwen en het ontwikkelen van je toekomstperspectief zijn aspecten die ook aan bod komen. Daarbij is van belang hoe jij jouw kwaliteiten benut. Door aandacht te besteden aan al deze aspecten, ben je in staat om door jou gewenste veranderingen in gang te zetten en er in een veilige setting mee te oefenen. En ben je in staat om te gaan met je emoties.

In individuele gesprekken, waarin wederzijds respect, eerlijkheid en vertrouwen de basis vormen, kan alles wat voor jouw ontwikkeling van belang is aan bod komen. Huiswerkopdrachten en e-coaching kunnen, geheel afhankelijk van jouw situatie, deel uitmaken van het traject. Ook kunnen er wandelsessies plaatshebben.

Accept. Coaching & Counselling  biedt je handvatten waarmee jij jouw eigen kracht ontwikkelt en waardoor jouw zelfsturend vermogen wordt versterkt. Je neemt de regie (weer) in eigen hand.