Bij een zorgvraag

Begeleiding & coaching van ouders / verzorgers en andere betrokkenen bij mensen met een zorgvraag

Je bent betrokken bij mensen met een zorgvraag. Dit kan bijvoorbeeld gaan om (kenmerken van) een stoornis in het autistisch spectrum, AD(H)D, NLD, MCDD, een verstandelijke of lichamelijke handicap of een combinatie hiervan. Dit kan veel van je vragen. Er wordt als ouder / verzorger immers van alles van je verwacht. Zaken waarop je nog geen passende reactie hebt, omdat je eerst zelf dingen op een rijtje wilt zetten.

Veel mensen ervaren hierin steun van hun naasten.
Is dit geen vanzelfsprekendheid, dan kan het zijn dat je met iemand in gesprek wilt, die zonder emotionele binding met jouw situatie, open staat en volledige aandacht heeft voor jou.

Accept. Coaching & Counselling biedt naast opvoedingsondersteuning individuele begeleiding bij het omgaan met je emoties, het maken van keuzes voor mogelijk noodzakelijke veranderingen en het krijgen van inzicht in patronen binnen de relatie / opvoeding. Vanuit een helikopterview biedt Accept overzicht en inzicht in de situatie, waardoor er nieuw perspectief ontstaat.

Hoe kun jij jezelf en de ander bieden wat hij of zij nodig heeft? Hoe ga je om met aspecten als: • gevoelens van onmacht of falen • angst voor de toekomst • boosheid / teleurstelling • verlies van het ideale toekomstbeeld • de omgeving en haar reacties • de eigen relatie.
Het versterken van je (zelf)vertrouwen en acceptatie van het hier en nu zijn van belang in jouw proces.

Samen verkennen wij nieuwe mogelijkheden, herstellen de balans. Je leert je innerlijke kracht beter kennen en je persoonlijke kwaliteiten in te zetten.

Je bent van harte welkom bij Accept in Gouda. Neem contact op.