Algemene voorwaarden

Welkom: Van harte heet ik je welkom in de praktijk van Accept. Coaching & Counselling. Deze is gevestigd in een kleinschalig businesscenter aan de Statensingel 28  2805 BE GOUDA. Op deze pagina lees je de algemene voorwaarden.

Geen wachtlijst; kennismaking is normaliter binnen één week mogelijk (update 5 november 2021)

Corona: De sessies vinden plaats in een ruime, goed ingerichte spreekkamer van ruim 30m2 waardoor de afstand gegarandeerd 1,5 m is. Kom op tijd, dan hoef je geen gebruik te maken van de centrale wachtruimte. Draag als je dat zelf prettig vindt een mondkapje in de centrale ruimte en in de praktijk. In het hele kantoorpand zijn strikte hygiënemaatregelen van kracht.
Voor afspraken in de praktijk is voorwaarde dat wij beiden geen aan Corona gerelateerde gezondheidsklachten hebben. Daarnaast bied ik telefonische consulten en videobellen in overleg.
Huisbezoeken zijn mogelijk onder in onderling overleg afgesproken voorwaarden.
Neem vrijblijvend contact op voor de bij u en uw situatie passende mogelijkheden.

Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek is er ruime aandacht voor je hulpvraag. Wij bespreken op welke wijze Accept. Coaching & Counselling  je kan begeleiden. Wij spreken tevens af waar de begeleiding gaat plaatsvinden. Dit kan zijn in de praktijk, bij je thuis, op het werk of een combinatie hiervan.
Voor deze vrijblijvende kennismaking van een half uur worden geen kosten in rekening gebracht.

Tarief

Counselling of psychosociale therapie wordt door een groot aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit heeft geen invloed op het verplichte eigen risico. Het tarief voor particulieren is € 82,50 per uur (vrijgesteld van BTW).

Voor coaching gelden geen vergoedingen door zorgverzekeraars, bovendien wordt BTW geheven.
Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen maak ik graag een offerte op maat, omdat ik maatwerk lever.

Accept. Coaching & Counselling hanteert algemene voorwaarden. Wanneer je start met een traject ontvang je deze digitaal.

Afgesproken tijden zijn bindend. Dit betekent dat voor afspraken die binnen 24 werkuren van tevoren worden afgezegd, de kosten in rekening worden gebracht.

Beroepsvereniging ABvC & Wetgeving

Accept. Coaching & Counselling volgt de Gedragscode voor Counsellors van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). Ook is Accept ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Accept voldoet aan de eisen gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast is Accept is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV).